Објављен „Службени гласник РС“ број 92 од 28.11.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за септембар 2018. године
 • ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом, за трећи квартал 2018. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 92 од 28.11.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11183/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11184/2018
Министарствa
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 592-1/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 592-2/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 592-3/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 592-4/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 592-5/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 592-6/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 592-7/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 600-1/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 600-2/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 600-3/18
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-32/2017 ОДЛУКA Уставног суда број IУо-163/2018
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 50117/13 и 6 других, Мијатовић и други против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава
 • ОДЛУКА о утврђивању динамике исплате пензија и новчаних накнада
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за септембар 2018. године
 • ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом, за трећи квартал 2018. године
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Топлана”, Бор
ОГЛАСИ

Поделите: