Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 92 od 13.10.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 92 od 13.10.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Saveznoj Republici Nigeriji
Vlada
 • ODLUKA o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
 • ODLUKA o određivanju granica vodnih područja
 • ODLUKA o obrazovanju Saveta za borbu protiv trgovine ljudima
 • ODLUKA o promeni naziva Učiteljskog fakulteta u Užicu Univerziteta u Kragujevcu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • ODLUKA o dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016. i 2017. godinu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje preporuka iz „Bele knjige” Saveta stranih investitora
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Republikom Makedonijom
 • REŠENJE o razrešenju direktora Muzeja nauke i tehnike u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Muzeja nauke i tehnike
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana srpskog dela srpsko-mađarske Mešovite komisije za graničnu kontrolu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža — Most” Beograd za period 2017–2026. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić”, Palić za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za skloništa
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Evropskog prvenstva u mačevanju za seniore
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9805/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9806/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9683/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9685/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9687/2017
Ministarstva
 • PRAVILNIK o postupku prijema sudijskih pripravnika
 • PRAVILNIK o postupku prijema tužilačkih pripravnika
 • SPISAK srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Zlatibor” na životnu sredinu
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 397-3/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 397-4/17
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 5/0-02-581/2017-1
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-03-653/2017-1
 • INDEKSI potrošačkih cena za septembar 2017. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA da se ne izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu Osnova gazdovanja šumama u državnom vlasništvu za gazdinske jedinice: Čortanovačka šuma — 3802, Vrdnik — Morintovo — 3803, Popovica–Majdan– Zmajevac–3804, Katanske livade — Osovlje — 3805, Biklav–3809, Gvozdenjak–Lice–3811 i Poloj–3813 na području Nacionalnog parka Fruška gora za period 2017–2026. godine
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Spomenik prirode „Lazarev kanjon”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Spomenik prirode „Prerasti u kanjonu Vratne”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Spomenik prirode „Dolina potoka Bigar“
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalno-stambene građevinske delatnosti „Komgrad”, Bačka Topola
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za održavanje pijace i pružanje usluga na njoj „Tržnica”, Bačka Topola
OGLASI

Podelite: