Објављен „Службени гласник РС“ број 91 од 20.9.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 91 од 20.9.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту, 05 број 424-8626/2021
  • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту, 05 број 424-8628/2021-1

Поделите: