Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 91 od 20.9.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 91 od 20.9.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu, 05 broj 424-8626/2021
  • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu, 05 broj 424-8628/2021-1

Podelite: