Објављен „Службени гласник РС“ број 90 од 12.8.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јул 2022. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 90 од 12.8.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План управљања Националним парком „Фрушка гора” за период 2020–2029. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника основних производа шумарства – дрвних сортимената Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашумеˮ
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Финансијским извештајима Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6404/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6405/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6406/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6407/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6408/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6409/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6410/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6321/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6327/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јул 2022. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменик природе „Стопића пећина”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „EPICURE CIGARS” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Кикинда
ОГЛАСИ

Поделите: