Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 89 od 2.11.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u septembru 2016. godine
 • PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u trećem kvartalu 2016. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 89 od 2.11.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Maleziji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Džakarti
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Maleziji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Džakarti
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Karipskoj zajednici (CARICOM) sa sedištem u Vašingtonu
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-10095/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-10118/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-10120/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-10122/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-10123/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-10125/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-10127/2016
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-10110/2016
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-10111/2016
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-10112/2016
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu ukrštanja železničke pruge i puta, pešačke ili biciklističke staze, mestu na kojem se može izvesti ukrštanje i merama za osiguranje bezbednog saobraćaja
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-419/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-420/2016-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
Narodna banka Srbije
 • REŠENJE o dopuni dozvole za pružanje platnih usluga
 • REŠENJE o davanju dozvole za izdavanje elektronskog novca
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o utvrđivanju visine troškova za izdavanje dozvole i visine godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o elementima godišnjeg izveštaja o bezbednosti upravljača železničke infrastrukture i železničkog prevoznika i godišnjeg izveštaja Direkcije za železnice
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o zajedničkim pokazateljima bezbednosti u železničkom saobraćaju
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o tehničkim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obrascu dozvole za upravljanje vučnim vozilom, obrascu dodatnog ovlašćenja i obrascu dozvole za regulisanje železničkog saobraćaja
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara Stručne službe Zaštitnika građana
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u septembru 2016. godine
 • PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u trećem kvartalu 2016. godine
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica”
OGLASI

Podelite: