Објављен „Службени гласник РС“ број 89 од 15.9.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2021. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 89 од 15.9.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувању ћириличког писма
Влада
 • АКЦИОНИ ПЛАН за период 2021–2023. године за спровођење Стратегије о економским миграцијама Републике Србије за период 2021–2027. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о ближим условима и начину вршења процене здравствених технологија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о раду Етичког одбора Високог савета судства
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-25/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-308/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-360/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-367/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-368/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-384/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-455/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-456/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-537/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-690/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-691/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-707/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-756/2021-01
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама бр. 6097/16 и 28999/19, Петровић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама бр. 44719/18 и 44998/18, Младеновић и Ђокић и други против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 62554/19 и 4 друге, Ивковић и други против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 57574/14, Милосављевић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника генералног секретара – Сектор за заштиту права лица и пренос података – заштита података у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара – Сектор за заштиту права лица и пренос података – заштита података у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-635/2021-1
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2021. године
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 3059-1-I-1/2021
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 3060-1-I-1/2021
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.o.o. Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: