Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 88 od 13.12.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODATAK o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2018. do septembra 2019. godine

 • INDEKSI potrošačkih cena za novembar 2019. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 88 od 13.12.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije
 • ZAKON o dopunama Zakona o javnim preduzećima
 • ODLUKA o izboru zamenika Zaštitnika građana
Vlada
 • UREDBA o internom tržištu rada državnih organa
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture oštećene ili porušene usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine, koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
 • UREDBA o izmenama Uredbe o načinu ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika i članova njihovih porodica
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12505/2019
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12503/2019
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12497/2019
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12502/2019
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12500/2019
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12498/2019
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12501/2019
 • ODLUKA o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za koordinaciju i utvrđivanje mera za podsticaj domaće građevinske industrije
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za robne rezerve
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Republičke direkcije za robne rezerve
 • o razrešenju vršioca dužnosti direktora Društva s ograničenom odgovornošću „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoruˮ Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Društva s ograničenom odgovornošću „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoruˮ Beograd
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Studentskog centra „Priština” sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Studentskog centra „Priština” sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za restituciju
 • REŠENJE o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Pravosudne akademije
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Pravosudne akademije
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Akademije strukovnih studija Beograd
 • REŠENJE o razrešenju člana Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica
 • REŠENJE o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Minhenu, Savezna Republika Nemačka
 • REŠENJE o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Štutgartu, Savezna Republika Nemačka
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12551/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-12553/2019
 • REŠENJE o usklađivanju prava na nacionalno sportsko priznanje
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja DTD Vodoprivrednog društva „Srednja Bačka” d.o.o. Bečej za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Hidrosrem” društvo sa ograničenom odgovornošću, Sremska Mitrovica za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Vodoprivrednog društva „Tamiš Dunav” društvo s ograničenom odgovornošću, Pančevo za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Južni Banat” društvo s ograničenom odgovornošću, Vršac za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva „Južni Banat” društvo s ograničenom odgovornošću, Vršac za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje 27. Evropskog prvenstva u kendo katama — Iaido šampionat Evrope, u Beogradu 2020. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Prvenstva Evrope u ubrzanom i brzopoteznom šahu za mlade, u Novom Sadu 2020. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Evropskog šahovskog pojedinačnog prvenstva slepih, u Apatinu 2020. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog školskog prvenstva u rukometu, u Beogradu 2020. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Bela Palanka, Republika Srbija i grada Senglea, Republika Malta
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12557/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12558/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12559/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12561/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12562/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12563/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12565/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12566/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12568/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12569/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12583/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem prava službenosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju slobodne zone
 • PRAVILNIK o overavanju medicinskih termometara
 • PRAVILNIK o overavanju manometara za merenje krvnog pritiska
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o zahtevima za bezbednost plovila za rekreaciju i plovila na vodomlazni pogon
 • PRAVILNIK o sadržini Završnog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o rezultatima geoloških istraživanja
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-4414/2017 i izdvojeno mišljenje sudije
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-5214/2016 i izdvojeno mišljenje sudija
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o utvrđivanju Programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2020. godini
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
 • ODLUKA o izmeni i dopunama Odluke o adekvatnosti kapitala banke
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima banke
 • ODLUKA o izmeni i dopunama Odluke o izveštavanju društva za osiguranje/reosiguranje
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • INDEKSI potrošačkih cena za novembar 2019. godine
 • PODATAK o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2018. do septembra 2019. godine
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Tvrđava”, Bač
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Tvrđava”, Bač
OGLASI

Podelite: