Објављен „Службени гласник РС“ број 87 од 13.10.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за септембар 2023. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 87 од 13.10.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о локацијским условима
 • УРЕДБА о категоризацији државних путева
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у 2023. години
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Програма финансирања пројеката од јавног интереса које реализују удружења са територија изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) у 2023. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о Плану мреже здравствених установа
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Бивоље и Дедина
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Липљан
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Косово Поље
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Штимље
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Архитектонског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Архитектонског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Машинског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Машинског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Грађевинског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Саобраћајног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Саобраћајног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Електротехничког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Електротехничког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Стоматолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Стоматолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Фармацеутског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Фармацеутског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета безбедности Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета безбедности Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Шумарског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Шумарског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и вршилаца дужности чланова Савета Учитељског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Учитељског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршилаца дужности чланова Савета Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета организационих наука Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета организационих наука Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршилаца дужности чланова Савета Биолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Биолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Економског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Економског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Филолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Филолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршилаца дужности чланова Савета Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета политичких наука Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета политичких наука Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Православно богословског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Православно богословског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршилаца дужности чланова Савета Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Правног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Правног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Хемијског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Хемијског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршилаца дужности чланова Савета Физичког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Физичког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета ликовних уметности Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета ликовних уметности Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Географског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Географског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Математичког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Математичког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије струковних студија у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије струковних студија у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије техничко-уметничких струковних студија у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије техничко-уметничких струковних студија у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије техничких струковних студија у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије техничких струковних студија у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Београдске академије пословних и уметничких студија у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Београдске академије пословних и уметничких студија у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-9240/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-9244/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-9536/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9669/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9665/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9673/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9668/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9663/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9660/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9670/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9671/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања са финансијским планом привредног друштва BIO4 д.о.о. Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по финансијским извештајима за 2022. годину Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка” друштво са ограниченом одговорношћу Суботица за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на замену земљишта
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-9460/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-9464/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9333/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9335/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9337/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9450/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9454/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 401-9456/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9457/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9458/2023
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Програма о изменама Програма финансијске подршке, мере и активности у области очувања и јачања односа Републике Србије и дијаспоре кроз подршку удружењима дијаспоре, региона и матичне државе у 2023. години
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране биљног и мешовитог порекла за 2023. годину
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2023. годину
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2023. годину
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2023. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подстицајима за управљање ризицима кроз премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
 • ПРАВИЛНИК о оверавању аутоматских вага са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења (вага са кошем)
 • ПРАВИЛНИК о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму, садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о начину контроле квалитета лекова и медицинских средстава
 • НАРЕДБА о проглашењу природне непогоде и мерама заштите и санације шума оштећених ветроломима и ветроизвалама
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика Авала–Космај на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03353/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05956/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства за предлагање лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства о јединственим стандардима за изборни материјал
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства о примопредаји изборног материјала пре и после гласања
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства о начину праћења излазности бирача на изборе
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства за остваривање права на увид у изборни материјал за изборе за народне посланике и председника Републике
 • ОДЛУКА о измени и допунама Упутства о начину остваривања права бирача на информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства о начину подношења и поступања у Републичкој изборној комисији по приговорима и по захтевима за поништавање гласања на бирачком месту у иностранству
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства за статистичку обраду података на изборима
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за септембар 2023. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Boss Construction д.о.о. Трстеник
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Стандард Ада
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: