Објављен „Службени гласник РС“ број 86 од 22.9.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржини, врсти података и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 86 од 22.9.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију корективних активности у вези са ревизорским налазима који се односе на ИКТ аспекте функционисања система за управљање претприступном помоћи Европске уније (ИПА)
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничког одбора за спровођење и подстицање економске сарадње са Републиком Хрватском и контролу спровођења Споразума
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Заједничког одбора за спровођење и подстицање економске сарадње са Републиком Хрватском и контролу спровођења Споразума
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова српског дела Комисије за повраћај културних добара
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова српског дела Комисије за повраћај културних добара
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Студентског центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању представника друштвеног капитала у Скупштини Друштвеног предузећа „Београдски сајам” са потпуном одговорношћу, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу представника друштвеног капитала у Управном одбору Друштвеног предузећа „Београдски сајам” са потпуном одговорношћу, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању представника друштвеног капитала у Управном одбору Друштвеног предузећа „Београдски сајам” са потпуном одговорношћу, Београд
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9069/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9106/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9184/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9217/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9056/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9057/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9058/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9059/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9060/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9061/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9062/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9063/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9064/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9065/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9066/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9067/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9068/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8901/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8904/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9076/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9077/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9079/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржини, врсти података и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњених места у Националном савету македонске националне мањине
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора, Јавно водопривредно предузећа „Воде Војводине”, Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: