Објављен „Службени гласник РС“ број 86 од 19.6.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 86 од 19.6.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
  • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сијера Леоне, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Абуџи
  • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Бенин, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Абуџи
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о садржини и начину израде програма развоја туризма
  • ПРАВИЛНИК о номенклатури спортских занимања и звања
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о ближим условима у погледу избора, програма рада лектора српског језика на страним високошколским установама и другим питањима од значаја за ангажовање лектора
Републичка изборна комисија
  • УПУТСТВО за спровођење гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
  • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године
  • РЕШЕЊЕ о изменама Допунског решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године
Друге организације
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: