Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 86 od 19.6.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 86 od 19.6.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
  • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Sijera Leone, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Abudži
  • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Benin, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Abudži
Ministarstva
  • PRAVILNIK o sadržini i načinu izrade programa razvoja turizma
  • PRAVILNIK o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja
  • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu izbora, programa rada lektora srpskog jezika na stranim visokoškolskim ustanovama i drugim pitanjima od značaja za angažovanje lektora
Republička izborna komisija
  • UPUTSTVO za sprovođenje glasanja na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 21. jun 2020. godine, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija
  • REŠENJE o izmeni Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 21. jun 2020. godine
  • REŠENJE o izmenama Dopunskog rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 21. jun 2020. godine
Druge organizacije
  • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: