Објављен „Службени гласник РС“ број 85 од 8.11.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 85 од 8.11.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело брдо
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Сијера Леоне у Републици Србији, са седиштем у Београду
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија — Пореска управа
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бачки Петровац, Република Србија и општине Јери, Република Кипар
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10188/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10191/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10194/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10407/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10186/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10187/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10189/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10193/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области пољопривредне инспекције
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области опреме под притиском
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка супстанци које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка прекурсора и држава за које расположиви подаци указују да се прекурсори на њиховој територији користе за недозвољену производњу опојних дрога и психотропних супстанци
 • РЕШЕЊЕ o разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 542-2/18
 • РЕШЕЊЕ o разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 542-3/18
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о облику, изгледу, боји и садржини гласачких листића и контролног листа за поновљено гласање на непосредним изборима за чланове националних савета чешке и румунске националне мањине 14. новембра 2018. године
 • РЕШЕЊЕ о резултатима гласања на изборима за чланове Националног савета хрватске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
 • РЕШЕЊЕ о резултатима гласања на изборима за чланове Националног савета македонске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
 • РЕШЕЊЕ о резултатима гласања на изборима за чланове Националног савета црногорске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
 • РЕШЕЊЕ о резултатима гласања на изборима за чланове Националног савета руске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета хрватске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета македонске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета црногорске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета руске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о понављању гласања на бирачком месту на којем су поништени избори за чланове Националног савета чешке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о понављању гласања на бирачком месту на којем су поништени избори за чланове Националног савета румунске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на непосредним изборима за чланове националних савета чешке и румунске националне мањине 14. новембра 2018. године
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета албанске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета ашкалијске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета бошњачке националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета бугарске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета буњевачке националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета влашке националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета грчке националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета египатске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета мађарске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета немачке националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета пољске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета ромске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета русинске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета словачке националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета словеначке националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета украјинске националне мањине
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
ОГЛАСИ

Поделите: