Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 85 od 8.11.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 85 od 8.11.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene arheološkog nalazišta Belo brdo
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Sijera Leone u Republici Srbiji, sa sedištem u Beogradu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija — Poreska uprava
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i opštine Jeri, Republika Kipar
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10188/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10191/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10194/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10407/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10186/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10187/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10189/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10193/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti poljoprivredne inspekcije
 • PRAVILNIK o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti opreme pod pritiskom
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Spiska prekursora i država za koje raspoloživi podaci ukazuju da se prekursori na njihovoj teritoriji koriste za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 542-2/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 542-3/18
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o obliku, izgledu, boji i sadržini glasačkih listića i kontrolnog lista za ponovljeno glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta češke i rumunske nacionalne manjine 14. novembra 2018. godine
 • REŠENJE o rezultatima glasanja na izborima za članove Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine putem elektorske skupštine 4. novembra 2018. godine
 • REŠENJE o rezultatima glasanja na izborima za članove Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine putem elektorske skupštine 4. novembra 2018. godine
 • REŠENJE o rezultatima glasanja na izborima za članove Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine putem elektorske skupštine 4. novembra 2018. godine
 • REŠENJE o rezultatima glasanja na izborima za članove Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine putem elektorske skupštine 4. novembra 2018. godine
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine
 • REŠENJE o ponavljanju glasanja na biračkom mestu na kojem su poništeni izbori za članove Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine
 • REŠENJE o ponavljanju glasanja na biračkom mestu na kojem su poništeni izbori za članove Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine
 • REŠENJE o utvrđivanju broja glasačkih listića za ponovljeno glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta češke i rumunske nacionalne manjine 14. novembra 2018. godine
 • IZVEŠTAJ o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine
 • IZVEŠTAJ o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne manjine
 • IZVEŠTAJ o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine
 • IZVEŠTAJ o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine
 • IZVEŠTAJ o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine
 • IZVEŠTAJ o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine
 • IZVEŠTAJ o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine
 • IZVEŠTAJ o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta egipatske nacionalne manjine
 • IZVEŠTAJ o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine
 • IZVEŠTAJ o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine
 • IZVEŠTAJ o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta poljske nacionalne manjine
 • IZVEŠTAJ o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine
 • IZVEŠTAJ o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine
 • IZVEŠTAJ o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine
 • IZVEŠTAJ o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine
 • IZVEŠTAJ o ukupnim rezultatima izbora za članove Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
OGLASI

Podelite: