Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 84 od 12.6.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za maj 2020. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 84 od 12.6.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2020. godinu
 • UREDBA o visini i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć
 • UREDBA o jedinicama civilne zaštite, nameni, zadacima, mobilizaciji i načinu upotrebe
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o karijernom razvoju policijskih službenika
 • UREDBA o proglašenju Strogog rezervata prirode „Kalenić”
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
 • ODLUKA o visini naknade za rad predsednika, članova i sekretara republičkih stručnih komisija
 • ODLUKA o izmenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2020/2021. godini
 • ODLUKA o obrazovanju međuresorne Radne grupe za koordinaciju, praćenje i podršku realizacije Projekta izgradnje autoputa E-761: Pojate-Preljina („Moravski koridorˮ)
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog tela za uspostavljanje API i PNR sistema u Republici Srbiji
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog tela za koordinaciju aktivnosti na pripremi predloga projekta „Unapređenje univerzitetskog obrazovanja”
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Šumadijskog upravnog okruga sa sedištem u Kragujevcu
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Šumadijskog upravnog okruga sa sedištem u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Pčinjskog upravnog okruga sa sedištem u Vranju
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Pčinjskog upravnog okruga sa sedištem u Vranju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Studentskog centra „Priština” sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju direktora Studentskog centra „Priština” sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Dečani
 • REŠENJE o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Generalnog konzulata Republike Turske u Republici Srbiji
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašumeˮ za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja „Koridori Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” sa potpunom odgovornošću, Kopaonik za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike” Beograd za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Privrednog društva „Prosvetni pregled” d.o.o. Beograd za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog društva „Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću, Vrbas za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija – Poreska uprava
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rasporeda i korišćenja sredstava od doplatne poštanske marke „KROV 2020”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika semena i sadnog materijala JP „Nacionalni park Taraˮ Bajina Bašta
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4747/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4840/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4841/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4842/2020
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u ministarstvu finansija – Poreska uprava
 • PRAVILNIK o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu
 • NAREDBA o izmenama Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene turističke destinacije Kučajske planine na životnu sredinu
 • ODLUKA broj 2020/1 Regionalnog upravnog odbora Transportne zajednice o usvajanju budžeta Transportne zajednice za 2020. godinu
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije
 • ODLUKA o dopuni Odluke o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje/reosiguranje
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu
 • ODLUKA o dopunama Odluke o merama za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o izdvajanju sredstava za rehabilitaciju korisnika penzija i utvrđivanju troškova rehabilitacije korisnika penzija za 2020. godinu
 • INDEKSI potrošačkih cena za maj 2020. godine
 • TARIFA naknada koje naplaćuje Organizacija muzičkih autora Srbije Sokoj za saopštavanje javnosti muzičkih dela preko interneta i telefonskih servisa
 • TARIFA naknada za umnožavanje i stavljanje u promet muzičkih dela koja su zabeležena na karaoke i digitalne džuboks uređaje, kao i za privremeno umnožavanje muzičkih dela za potrebe nastupa disk džokeja
OGLASI

Podelite: