Објављен „Службени гласник РС“ број 84 од 12.10.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за септембар 2016. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 84 од 12.10.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2016. години
 • ОДЛУКА о проглашењу 2017. и 2018. за године борбе против сиве економије
 • ОДЛУКА о поништавању свих правних последица аката и радњи привремених институција самоуправе у Приштини које се односе на правни и фактички положај РМХК „Трепча” а.д.
 • ОДЛУКА о усклађивању пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА председника Владе 01 број 021-00-2/2016
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладиног југословенско-руског комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладиног југословенско-руског комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите међувладине комисије за трговину и економску сарадњу са Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите међувладине комисије за трговину и економску сарадњу са Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску и техничку сарадњу са Државом Кувајт
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску и техничку сарадњу са Државом Кувајт
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије са Словачком Републиком
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије са Словачком Републиком
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Комисије за Хиландар
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Комисије за Хиландар
 • РЕШЕЊЕ о именовању заменика чланова — представника Владе у Социјално-економском савету Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова — представника Владе у Одбору за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за јавно здравље Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Института за јавно здравље Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о пословању Туристичке организације Србије за 2015. годину и Завршни рачун Туристичке организације Србије за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити за 2015. годину Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на отуђење непокретности Јавног предузећа „Службени гласник”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени услуга у Јавном предузећу „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Лозница, Република Србија и општине Малтепе, Република Турска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Тутин, Република Србија и општине Петњица, Црна Гора
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9528/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9385/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9387/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9526/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9529/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9531/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9564/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9642/2016
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за септембар 2016. године
 • НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина British American Tobacco Vranje a.d.
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног предузећа „Љубовија”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора ЈКП „Стандард”, Љубовија
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Стандард”, Љубовија
ОГЛАСИ

Поделите: