Објављен „Службени гласник РС“ број 83 од 10.10.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 83 од 10.10.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ЗАКОН о изменама Закона о финансирању локалне самоуправе
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај
Правосуђе
  • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-33/2016-01
  • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-34/2016-01
  • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-36/2016-01
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу

Поделите: