Објављен „Службени гласник РС“ број 82 од 7.10.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 82 од 7.10.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 37
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 38
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 39
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 40
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 41
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
 • ОДЛУКА o изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 44
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 45
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 46
Влада
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за усклађивање посебних закона са Законом о општем управном поступку
 • ОДЛУКА о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” Београд са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. и 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о давању сагласности за одређивање подручја Слободне зоне „Свилајнац”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Кошаркашког савеза Србије за организовање Светског првенства за сениоре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Кошаркашког савеза Србије за организовање Европског првенства за сениорке
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9427/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9431/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9196/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9198/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о контроли система за климатизацију
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу легитимације чувара шума
 • ИСПРАВКА Правилника о организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита и роковима чувања евиденција о возачком испиту и условима које мора испунити возило на којем се обавља возачки испит
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА Управног одбора Агенције за осигурање депозита О. број ОД-138/16
Друге организације
 • ОДЛУКА о измјени Одлуке о утврђивању покретних и непокретних културних добара од посебног значаја за бошњачку националну заједницу
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
ОГЛАСИ

Поделите: