Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 81 od 5.10.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 81 od 5.10.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Socijalističkoj Republici Vijetnam, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Džakarti
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Socijalističkoj Republici Vijetnam, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Džakarti
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita
 • ODLUKA o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacione komisije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za rešavanje statusa preduzeća iz hemijskog kompleksa
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije operativnih pitanja u vezi implementacije Okvirnog ugovora o transakciji između Republike Srbije, Etihad Airways pjsc i Air Serbia a.d. Beograd i implementacije Plana restrukturiranja Air Serbia a.d. Beograd
 • ODLUKA o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Malezije
 • ODLUKA predsednika Vlade 01 broj 021-00-3/2016
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za elektronsku upravu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-slovenačke komisije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-slovenačke komisije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Komisije za rešavanje stambenih potreba izbeglica
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Komisije za rešavanje stambenih potreba izbeglica
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana i imenovanju predsednika i članova Radne grupe za saradnju sa Evropskom unijom u Jadransko-jonskom regionu
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije”
 • REŠENJE o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Hamburgu, Savezna Republika Nemačka
 • REŠENJE o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Vukovaru, Republika Hrvatska
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Instituta za rehabilitaciju
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program Crvenog krsta Srbije „Efikasan odgovor Crvenog krsta na nesreće — jačanje kapaciteta lokalne zajednice za smanjenje rizika i posledica od elementarnih nepogoda i drugih tipova nesreće — 2016. godina”
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izgledu službenog odela inspektora Poreske policije
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja
 • REŠENJE o razrešenju javnog izvršitelja
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-244/2015
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-8276/2014
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za oktobar, novembar i decembar 2016. godine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
 • ISPRAVKA Odluke o osnivanju ustanove
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog i stambenog preduzeća „Zvečan”, Zvečan
 • REŠENJE po konkursu za izbor kandidata za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Vlasotince
OGLASI

Podelite: