Објављен „Службени гласник РС“ број 81 од 5.10.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 81 од 5.10.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Социјалистичкој Републици Вијетнам, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Џакарти
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Социјалистичкој Републици Вијетнам, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Џакарти
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о програму и начину полагања државног стручног испита
 • ОДЛУКА о образовању Савета за реформу јавне управе
 • ОДЛУКА о образовању Координационе комисије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве економије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за решавање статуса предузећа из хемијског комплекса
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење реализације оперативних питања у вези имплементације Оквирног уговора о трансакцији између Републике Србије, Etihad Airways pjsc и Air Serbia а.д. Београд и имплементације Плана реструктурирања Air Serbia а.д. Београд
 • ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Малезије
 • ОДЛУКА председника Владе 01 број 021-00-3/2016
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за електронску управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Националног савета за научни и технолошки развој
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Националног савета за научни и технолошки развој
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите југословенско-словеначке комисије
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите југословенско-словеначке комисије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за решавање стамбених потреба избеглица
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Комисије за решавање стамбених потреба избеглица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана и именовању председника и чланова Радне групе за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Хамбургу, Савезна Република Немачка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Вуковару, Република Хрватска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Института за рехабилитацију
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће — јачање капацитета локалне заједнице за смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова несреће — 2016. година”
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изгледу службеног одела инспектора Пореске полиције
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-244/2015
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-8276/2014
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за октобар, новембар и децембар 2016. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • ИСПРАВКА Одлуке о оснивању установе
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа „Звечан”, Звечан
 • РЕШЕЊЕ по конкурсу за избор кандидата за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Власотинце
ОГЛАСИ

Поделите: