Објављен „Службени гласник РС“ број 80 од 3.6.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 80 од 3.6.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Барје
 • СТРАТЕГИЈА за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Зрењанин” у Зрењанину
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о измени Допунског решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године
Други државни органи и организације
 • ПРАВИЛНИК о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у мају 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају шефице Кабинета Повереника за заштиту равноправности
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0379/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0112/19-11
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавно комуналног предузећа „Нискоградња”, Ужице

Поделите: