Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 80 od 3.6.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 80 od 3.6.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije Barje
 • STRATEGIJA za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone „Zrenjanin” u Zrenjaninu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije
Republička izborna komisija
 • REŠENJE o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 21. jun 2020. godine
 • REŠENJE o izmeni Dopunskog rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 21. jun 2020. godine
Drugi državni organi i organizacije
 • PRAVILNIK o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u maju 2020. godine
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju šefice Kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0379/17-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0112/19-11
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javno komunalnog preduzeća „Niskogradnja”, Užice

Podelite: