Објављен „Службени гласник РС“ број 80 од 24.10.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте. 

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 80 од 24.10.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изгледу обрасца и поступку издавања путног листа за странца
 • ПРАВИЛНИК о изгледу и начину уношења обавезног боравка у путну исправу странца
 • ПРАВИЛНИК о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2019. годину
 • ПРАВИЛНИК о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о радионицама за тахографе
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-408/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-595/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • ИСПРАВКА Правилника о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, вина, пива и јаких алкохолних пића
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-879/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-911/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-955/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-958/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Јагодини
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Обреновцу
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Куршумлији
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 16796/15, Ћорић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 43326/11, Исени против Србије
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за пружање платних услуга
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета хрватске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета руске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању броја гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета албанске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета ашкалијске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета бошњачке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета бугарске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета буњевачке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета влашке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета грчке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета египатске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета мађарске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета немачке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета пољске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета ромске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета румунске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета русинске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета словачке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета словеначке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета украјинске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета чешке националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника за основне геодетске радове
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о успостављању мрежа ГНСС перманентних станица
 • НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
 • ОДЛУКА Проширене комисије Евроконтрола број 152 од 21. септембра 2018. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд — Земун
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Медиана”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз града Ниша, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Горица”, Ниш
ОГЛАСИ

Поделите: