Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 80 od 24.10.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte. 

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 80 od 24.10.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izgledu obrasca i postupku izdavanja putnog lista za stranca
 • PRAVILNIK o izgledu i načinu unošenja obaveznog boravka u putnu ispravu stranca
 • PRAVILNIK o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2019. godinu
 • PRAVILNIK o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o radionicama za tahografe
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-408/2018-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-595/2018-09
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
 • ISPRAVKA Pravilnika o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, vina, piva i jakih alkoholnih pića
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-879/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-911/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-955/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-958/2018-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Jagodini
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 16796/15, Ćorić protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 43326/11, Iseni protiv Srbije
Narodna banka Srbije
 • REŠENJE o davanju dozvole za pružanje platnih usluga
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o izmeni Odluke o imenovanju članova Odbora za sprovođenje izbora za članove Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine putem elektorske skupštine 4. novembra 2018. godine
 • ODLUKA o izmeni Odluke o imenovanju članova Odbora za sprovođenje izbora za članove Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine putem elektorske skupštine 4. novembra 2018. godine
 • REŠENJE o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 4. novembar 2018. godine
 • REŠENJE o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine
 • REŠENJE o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne manjine
 • REŠENJE o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine
 • REŠENJE o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine
 • REŠENJE o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine
 • REŠENJE o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine
 • REŠENJE o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine
 • REŠENJE o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Nacionalnog saveta egipatske nacionalne manjine
 • REŠENJE o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine
 • REŠENJE o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine
 • REŠENJE o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Nacionalnog saveta poljske nacionalne manjine
 • REŠENJE o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine
 • REŠENJE o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine
 • REŠENJE o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine
 • REŠENJE o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine
 • REŠENJE o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine
 • REŠENJE o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine
 • REŠENJE o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za članove Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika za osnovne geodetske radove
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uspostavljanju mreža GNSS permanentnih stanica
 • NAREDBA o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza
 • ODLUKA Proširene komisije Evrokontrola broj 152 od 21. septembra 2018. godine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Monus” d.o.o. Beograd — Zemun
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Mediana”, Niš
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Naissus”, Niš
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za stambene usluge „Nišstan”, Niš
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća Direkcija za javni prevoz grada Niša, Niš
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gorica”, Niš
OGLASI

Podelite: