Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 80 od 18.9.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • UREDBA o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 80 od 18.9.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • UREDBA o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
Ministarstva
  • PRAVILNIK o kontroli sistema za grejanje zgrada

Podelite: