Објављен „Службени гласник РС“ број 80 од 18.9.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • УРЕДБА о ограничењу висине цена основних животних намирница

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 80 од 18.9.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о ограничењу висине цена основних животних намирница
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о контроли система за грејање зграда

Поделите: