Објављен „Службени гласник РС“ број 80 од 15.7.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 80 од 15.7.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Палестини, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Каиру
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Демократској Републици Непал, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Демократској Републици Непал, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Влада
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о врстама услуга које пружа Министарство унутрашњих послова и висини такси за пружене услуге
 • ОДЛУКА о привременом укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Арапске Републике Египат
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор природних наука, математике и статистике
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Зрењанин
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка”, друштво с ограниченом одговорношћу, Суботица
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног друштва „Тамиш Дунав” друштво с ограниченом одговорношћу Панчево
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра Бор
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Студентског центра Бор
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Меморијалног центра „Старо сајмиште”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања JП „Србијагас”, Нови Сад за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Водопривредног привредног друштва „Шидина” друштво с ограниченом одговорношћу Шид, Водопривредног привредног друштва „Хидросрем” друштво с ограниченом одговорношћу Сремска Митровица и Водопривредног привредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу Сремска Митровица, Водопривредном привредном друштву „Галовица” друштво са ограниченом одговорношћу Београд, 05 број 023-5403/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Водопривредног привредног друштва „Шидина” друштво с ограниченом одговорношћу Шид, Водопривредног привредног друштва „Хидросрем” друштво с ограниченом одговорношћу Сремска Митровица и Водопривредног привредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу Сремска Митровица, Водопривредном привредном друштву „Галовица” друштво са ограниченом одговорношћу Београд, 05 број 023-5395/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Водопривредног привредног друштва „Шидина” друштво с ограниченом одговорношћу Шид, Водопривредног привредног друштва „Хидросрем” друштво с ограниченом одговорношћу Сремска Митровица и Водопривредног привредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу Сремска Митровица, Водопривредном привредном друштву „Галовица” друштво са ограниченом одговорношћу Београд, 05 број 023-5396/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Водопривредног привредног друштва „Шидина” друштво с ограниченом одговорношћу Шид, Водопривредног привредног друштва „Хидросрем” друштво с ограниченом одговорношћу Сремска Митровица и Водопривредног привредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу Сремска Митровица, Водопривредном привредном друштву „Галовица” друштво са ограниченом одговорношћу Београд, 05 број 023-5393/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво са ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Водопривредног привредног друштва „Горњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Кикинда, Водопривредном привредном друштву „Средњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Зрењанин, 05 број 023-5385/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Водопривредног привредног друштва „Горњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Кикинда, Водопривредном привредном друштву „Средњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Зрењанин, 05 број 023-5397/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Зрењанин
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Водопривредног друштва „Западна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Сомбор, Водопривредног привредног друштва „Дунав и Тиса” друштво с ограниченом одговорношћу Сомбор, Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног друштва „Средња Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Бечеј и Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Врбас, Дунав–Тиса–Дунав Водопривредном привредном друштву „Северна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Суботица, 05 број 023-5398/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Водопривредног друштва „Западна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Сомбор, Водопривредног привредног друштва „Дунав и Тиса” друштво с ограниченом одговорношћу Сомбор, Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног друштва „Средња Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Бечеј и Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Врбас, Дунав–Тиса–Дунав водопривредном привредном друштву „Северна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Суботица, 05 број 023-5392/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Водопривредног друштва „Западна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Сомбор, Водопривредног привредног друштва „Дунав и Тиса” друштво с ограниченом одговорношћу Сомбор, Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног друштва „Средња Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Бечеј и Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Врбас, Дунав–Тиса–Дунав Водопривредном привредном друштву „Северна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Суботица, 05 број 023-5399/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Водопривредног друштва „Западна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Сомбор, Водопривредног привредног друштва „Дунав и Тиса” друштво с ограниченом одговорношћу Сомбор, Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног друштва „Средња Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Бечеј и Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Врбас, Дунав–Тиса–Дунав Водопривредном привредном друштву „Северна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Суботица, 05 број 023-5401-2022
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Водопривредног друштва „Западна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Сомбор, Водопривредног привредног друштва „Дунав и Тиса” друштво с ограниченом одговорношћу Сомбор, Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног друштва „Средња Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Бечеј и Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Врбас, Дунав–Тиса–Дунав Водопривредном привредном друштву „Северна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Суботица, 05 број 023-5394/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Суботица
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Водопривредног привредног друштва „Подунавље” друштво с ограниченом одговорношћу Ковин и Водопривредног привредног друштва „Јужни Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Вршац, Водопривредном друштву „Тамиш Дунав” друштво с ограниченом одговорношћу Панчево, 05 број 023-5402/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Водопривредног привредног друштва „Подунавље” друштво с ограниченом одговорношћу Ковин и Водопривредног привредног друштва „Јужни Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Вршац, Водопривредном друштву „Тамиш Дунав” друштво с ограниченом одговорношћу Панчево, 05 број 023-5405/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Водопривредног привредног друштва „Подунавље” друштво с ограниченом одговорношћу Ковин и Водопривредног привредног друштва „Јужни Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Вршац, Водопривредном друштву „Тамиш Дунав” друштво с ограниченом одговорношћу Панчево, 05 број 023-5400/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала Водопривредног друштва „Тамиш Дунав” друштво с ограниченом одговорношћу Панчево
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Завода за унапређивање образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5657/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5659/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5560/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5561/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5562/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5563/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5564/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5565/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о уговору о енергетској услузи
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о одузимању дозволе за издавање електронског новца
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево”, Краљево
ОГЛАСИ

Поделите: