Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 80 od 15.7.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 80 od 15.7.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Državi Palestini, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Kairu
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Saveznoj Demokratskoj Republici Nepal, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Nju Delhiju
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Saveznoj Demokratskoj Republici Nepal, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Nju Delhiju
Vlada
 • UREDBA o dopuni Uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge
 • ODLUKA o privremenom ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Arapske Republike Egipat
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor prirodnih nauka, matematike i statistike
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Vodoprivrednog privrednog društva „Galovica” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Vodoprivrednog privrednog društva „Srednji Banat” društvo s ograničenom odgovornošću Zrenjanin
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Dunav–Tisa–Dunav Vodoprivrednog privrednog društva „Severna Bačka”, društvo s ograničenom odgovornošću, Subotica
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Vodoprivrednog društva „Tamiš Dunav” društvo s ograničenom odgovornošću Pančevo
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za železnice
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog centra Bor
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Studentskog centra Bor
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Memorijalnog centra „Staro sajmište”
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Srbijagas”, Novi Sad za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Vodoprivrednog privrednog društva „Šidina” društvo s ograničenom odgovornošću Šid, Vodoprivrednog privrednog društva „Hidrosrem” društvo s ograničenom odgovornošću Sremska Mitrovica i Vodoprivrednog privrednog društva „Sava” društvo s ograničenom odgovornošću Sremska Mitrovica, Vodoprivrednom privrednom društvu „Galovica” društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, 05 broj 023-5403/2022
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Vodoprivrednog privrednog društva „Šidina” društvo s ograničenom odgovornošću Šid, Vodoprivrednog privrednog društva „Hidrosrem” društvo s ograničenom odgovornošću Sremska Mitrovica i Vodoprivrednog privrednog društva „Sava” društvo s ograničenom odgovornošću Sremska Mitrovica, Vodoprivrednom privrednom društvu „Galovica” društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, 05 broj 023-5395/2022
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Vodoprivrednog privrednog društva „Šidina” društvo s ograničenom odgovornošću Šid, Vodoprivrednog privrednog društva „Hidrosrem” društvo s ograničenom odgovornošću Sremska Mitrovica i Vodoprivrednog privrednog društva „Sava” društvo s ograničenom odgovornošću Sremska Mitrovica, Vodoprivrednom privrednom društvu „Galovica” društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, 05 broj 023-5396/2022
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Vodoprivrednog privrednog društva „Šidina” društvo s ograničenom odgovornošću Šid, Vodoprivrednog privrednog društva „Hidrosrem” društvo s ograničenom odgovornošću Sremska Mitrovica i Vodoprivrednog privrednog društva „Sava” društvo s ograničenom odgovornošću Sremska Mitrovica, Vodoprivrednom privrednom društvu „Galovica” društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, 05 broj 023-5393/2022
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala Vodoprivrednog privrednog društva „Galovica” društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Vodoprivrednog privrednog društva „Gornji Banat” društvo s ograničenom odgovornošću Kikinda, Vodoprivrednom privrednom društvu „Srednji Banat” društvo s ograničenom odgovornošću Zrenjanin, 05 broj 023-5385/2022
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Vodoprivrednog privrednog društva „Gornji Banat” društvo s ograničenom odgovornošću Kikinda, Vodoprivrednom privrednom društvu „Srednji Banat” društvo s ograničenom odgovornošću Zrenjanin, 05 broj 023-5397/2022
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala Vodoprivrednog privrednog društva „Srednji Banat” društvo s ograničenom odgovornošću Zrenjanin
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Vodoprivrednog društva „Zapadna Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Sombor, Vodoprivrednog privrednog društva „Dunav i Tisa” društvo s ograničenom odgovornošću Sombor, Dunav–Tisa–Dunav Vodoprivrednog društva „Srednja Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Bečej i Vodoprivrednog društva „Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Vrbas, Dunav–Tisa–Dunav Vodoprivrednom privrednom društvu „Severna Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Subotica, 05 broj 023-5398/2022
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Vodoprivrednog društva „Zapadna Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Sombor, Vodoprivrednog privrednog društva „Dunav i Tisa” društvo s ograničenom odgovornošću Sombor, Dunav–Tisa–Dunav Vodoprivrednog društva „Srednja Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Bečej i Vodoprivrednog društva „Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Vrbas, Dunav–Tisa–Dunav vodoprivrednom privrednom društvu „Severna Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Subotica, 05 broj 023-5392/2022
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Vodoprivrednog društva „Zapadna Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Sombor, Vodoprivrednog privrednog društva „Dunav i Tisa” društvo s ograničenom odgovornošću Sombor, Dunav–Tisa–Dunav Vodoprivrednog društva „Srednja Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Bečej i Vodoprivrednog društva „Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Vrbas, Dunav–Tisa–Dunav Vodoprivrednom privrednom društvu „Severna Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Subotica, 05 broj 023-5399/2022
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Vodoprivrednog društva „Zapadna Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Sombor, Vodoprivrednog privrednog društva „Dunav i Tisa” društvo s ograničenom odgovornošću Sombor, Dunav–Tisa–Dunav Vodoprivrednog društva „Srednja Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Bečej i Vodoprivrednog društva „Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Vrbas, Dunav–Tisa–Dunav Vodoprivrednom privrednom društvu „Severna Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Subotica, 05 broj 023-5401-2022
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Vodoprivrednog društva „Zapadna Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Sombor, Vodoprivrednog privrednog društva „Dunav i Tisa” društvo s ograničenom odgovornošću Sombor, Dunav–Tisa–Dunav Vodoprivrednog društva „Srednja Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Bečej i Vodoprivrednog društva „Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Vrbas, Dunav–Tisa–Dunav Vodoprivrednom privrednom društvu „Severna Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Subotica, 05 broj 023-5394/2022
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala Dunav–Tisa–Dunav Vodoprivrednog privrednog društva „Severna Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Subotica
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Vodoprivrednog privrednog društva „Podunavlje” društvo s ograničenom odgovornošću Kovin i Vodoprivrednog privrednog društva „Južni Banat” društvo s ograničenom odgovornošću Vršac, Vodoprivrednom društvu „Tamiš Dunav” društvo s ograničenom odgovornošću Pančevo, 05 broj 023-5402/2022
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Vodoprivrednog privrednog društva „Podunavlje” društvo s ograničenom odgovornošću Kovin i Vodoprivrednog privrednog društva „Južni Banat” društvo s ograničenom odgovornošću Vršac, Vodoprivrednom društvu „Tamiš Dunav” društvo s ograničenom odgovornošću Pančevo, 05 broj 023-5405/2022
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Vodoprivrednog privrednog društva „Podunavlje” društvo s ograničenom odgovornošću Kovin i Vodoprivrednog privrednog društva „Južni Banat” društvo s ograničenom odgovornošću Vršac, Vodoprivrednom društvu „Tamiš Dunav” društvo s ograničenom odgovornošću Pančevo, 05 broj 023-5400/2022
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala Vodoprivrednog društva „Tamiš Dunav” društvo s ograničenom odgovornošću Pančevo
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5657/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5659/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5560/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5561/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5562/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5563/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5564/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5565/2022
Ministarstva
 • PRAVILNIK o ugovoru o energetskoj usluzi
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o nagradama i priznanjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova
Narodna banka Srbije
 • REŠENJE o oduzimanju dozvole za izdavanje elektronskog novca
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Dinamic Tobacco” d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Kraljevo”, Kraljevo
OGLASI

Podelite: