Објављен „Службени гласник РС“ број 80 од 13.8.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јул 2021. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 80 од 13.8.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Арапској Републици Египат
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватскe – Београд (Добановци)
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7540/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7542/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7544/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7546/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7547/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7549/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7551/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7552/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7553/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7554/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7555/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7557/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7558/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7556/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7548/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7550/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7530/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7531/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7532/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7533/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7534/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7535/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7537/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7536/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7538/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7539/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7541/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7543/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7545/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7560/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7559/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7574/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7602/2021
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за остваривање различитих облика и програма васпитно-образовног рада и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа
 • ПРАВИЛНИК о ресурсном центру
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда
 • РЕШЕЊЕ министра здравља број 515-01-7239/2021-07
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02290/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03339/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-6/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-7/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-8/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-9/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-10/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-11/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-12/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-13/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-14/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-15/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-16/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-17/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-18/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-19/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-20/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-21/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-22/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-23/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 480-24/21
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јул 2021. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање”, Суботица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Рашка” у Рашки
ОГЛАСИ

Поделите: