Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 8 od 8.2.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 8 od 8.2.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Demokratskoj Republici Sao Tome i Prinsipe, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Lisabonu
Vlada
 • UREDBA o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2019. godinu
 • UREDBA o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije
 • UREDBA o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2019. godini
 • UREDBA o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2019. godini
 • UREDBA o pravu na mesečno novčano primanje za vreme nezaposlenosti ratnih vojnih invalida od V do X grupe iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine
 • UREDBA o Nacionalnom programu za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike
 • UREDBA o metodologiji za izradu srednjoročnih planova
 • UREDBA o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika
 • UREDBA o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave
 • UREDBA o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite
 • UREDBA o dopuni Uredbe o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • ODLUKA o osnivanju Privrednog društva „5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE BEOGRAD 2020ˮ d.o.o. Beograd
 • ODLUKA o utvrđivanju zgrade „Kasina” u Vrdniku za spomenik kulture
 • ODLUKA o utvrđivanju zgrade Lekarske komore Dunavske banovine u Novom Sadu za spomenik kulture
 • ODLUKA o utvrđivanju spomenika Vasi Čarapiću u Beogradu za spomenik kulture
 • ODLUKA o utvrđivanju Dvorca Hertelendi — Bajić u Bočaru za spomenik kulture
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za strateške energetske projekte
 • ODLUKA o obrazovanju Međuresorne radne grupe za utvrđivanje strateškog razvoja Republičkog geodetskog zavoda i budućeg statusa zaposlenih
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Užicu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za šumarstvo u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za šumarstvo u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za primenu nuklearne energije „INEP” u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za primenu nuklearne energije „INEP” u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za evropske studije u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za evropske studije u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za stočarstvo u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za stočarstvo u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Doma učenika srednje železničke škole u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Univerzitetske dečje klinike
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Univerzitetske dečje klinike
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti generalnog konzula Republike Srbije u Herceg Novom, Crna Gora
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Jat-Tehnika” društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Instituta za standardizaciju Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Fondu za razvoj Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o rashodovanju i prodaji 172 teretnih kola i kola za posebne železničke namene
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1277/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1287/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1288/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1290/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1060/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1061/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1063/2019
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
 • PRAVILNIK o obaveznim elementima ugovora o korišćenju železničke infrastrukture
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za bezbednu plovidbu koje moraju imati brodovi i druga plovila trgovačke mornarice
 • PRAVILNIK o posebnim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti u kojima se pružaju usluge održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti
 • ODLUKA o izmenama Odluke o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o izveštavanju banaka
 • ODLUKA o izmeni Odluke o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izdavanju odobrenja stranom avio-prevoziocu za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019. godinu
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0146/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-012-00-0004/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0305/17-11
Druge organizacije
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predela izuzetnih odlika „Dolina Pčinje”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalnog rezervata prirode „Peštersko polje”
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
OGLASI

Podelite: