Објављен „Службени гласник РС“ број 79 од 23.9.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 79 од 23.9.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Финској
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 323-06-1680/2014-05
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 323-06-4860/2015-05
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 323-07-6076/2015-05
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 323-06-6594/2015-05
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-297/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-313/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-246/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-250/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-251/2016-01
 • ОДЛУКУ о престанку судијске функције, број 119-01-253/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-255/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-26/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-27/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-29/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-30/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-31/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-32/2016-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о пружању ваздухопловних метеоролошких услуга
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини накнаде за упис у Именик Коморе за 2016. годину
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању главног урбанисте града Врања
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за стамбено пословање „Вршац”, Вршац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Gold gondola Zlatibor”
ОГЛАСИ

Поделите: