Објављен „Службени гласник РС“ број 79 од 20.10.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте. 

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 79 од 20.10.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
  • РЕШЕЊЕ о закључењу посебног бирачког списка националних мањина

Поделите: