Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 79 od 20.10.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte. 

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 79 od 20.10.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
  • REŠENJE o zaključenju posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina

Podelite: