Објављен „Службени гласник РС“ број 78 од 16.9.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 78 од 16.9.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 497-3/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 497-4/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 497-5/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа,02-33 број 497-6/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 497-7/16
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-326/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-327/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-328/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-329/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-330/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-331/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-332/2016-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ИСПРАВКА Статута Развојне агенције Србије
ОГЛАСИ

Поделите: