Објављен „Службени гласник РС“ број 78 од 13.7.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2022. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 78 од 13.7.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одређивању сидришта
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03633/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03988/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о промени податка и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Уставни суд
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда број Уж-12610/2020 и издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-858/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-859/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-860/2022-01
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 23079/11, Актива д.о.о. против Србије
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата народних посланика Народне скупштине
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0001/22-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0010/22-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0152/21-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2022. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: