Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 77 od 30.7.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o izmenama Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 77 od 30.7.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije
 • UREDBA o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti selaˮ
 • UREDBA o proglašenju Predela izuzetnih odlika „Ovčarsko-kablarska klisuraˮ
 • UREDBA o izmenama Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade
 • STRATEGIJA za borbu protiv širenja oružja za masovno uništenje za period od 2021. do 2025. godine
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Univerziteta odbrane u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog seizmološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju direktora Arhiva Jugoslavije
 • REŠENJE o imenovanju direktora Arhiva Jugoslavije
 • REŠENJE o razrešenju direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • REŠENJE o imenovanju direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Narodnog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Zavoda za zaštitu prirode Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Upravnog odbora Zavoda za zaštitu prirode Srbije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti člana Žalbene komisije Vlade
 • REŠENJE o imenovanju člana Žalbene komisije Vlade
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Zvečan
 • REŠENJE o imenovanju člana Privremenog organa opštine Dečani
 • REŠENJE o imenovanju člana Privremenog organa opštine Leposavić
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7206/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7209/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7210/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7208/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7211/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7207/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada Instituta za standardizaciju Srbije za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda nad rashodima za 2020. godinu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog društva „Šajkaška” d.o.o. Novi Sad za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Ivanjici o obavljanju druge delatnosti
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7196/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7198/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7199/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7200/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7213/2021
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane za životinje za 2021. godinu
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada
 • PRAVILNIK o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i načinu vršenja procene zdravstvenih tehnologija
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 463-1/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 463-2/21
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku Republičkog javnog tužioca
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu
Narodna banka Srbije
 • FINANSIJSKI IZVEŠTAJI za godinu završenu 31. decembra 2020. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju generalnog sekretara Stručne službe Zaštitnika građana
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Mercata VT” d.o.o. Novi Sad
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o utvrđivanju prestanka mandata direktora JKP „Vodovod i kanalizacija”, Pećinci
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Vodovod i kanalizacija”, Pećinci
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Standard”, Bačka Palanka
OGLASI

Podelite: