Објављен „Службени гласник РС“ број 76 од 28.7.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о утврђивању финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 76 од 28.7.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН o изменама и допунама Закона о судијама
 • ЗАКОН о допуни Закона о Високом савету судства
 • ЗАКОН о Попису пољопривреде 2023.
 • ЗАКОН о утврђивању финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 487-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 487-2/21
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Тржница”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан”, Нови Сад

Поделите: