Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 76 od 28.7.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 76 od 28.7.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sudijama
 • ZAKON o dopuni Zakona o Visokom savetu sudstva
 • ZAKON o Popisu poljoprivrede 2023.
 • ZAKON o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Ministarstva
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 487-1/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 487-2/21
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Borolini exclusive d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica”, Novi Sad
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana”, Novi Sad
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan”, Novi Sad

Podelite: