Објављен „Службени гласник РС“ број 75 од 5.8.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима за производњу лекова, садржају обрасца дозволе за производњу лека и регистру издатих дозвола за производњу лекова

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 75 од 5.8.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма хитних санационих радова на објектима за заштиту од вода оштећеним у поплавама у мају и јуну 2017. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника директора Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Пољском
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Пољском
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовитог комитета са Чешком Републиком
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовитог комитета са Чешком Републиком
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите југословенско-словеначке комисије
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите југословенско-словеначке комисије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа „Југоимпорт — СДПР”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа „Југоимпорт — СДПР”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за јавно здравље Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Више техничке технолошке школе у Врању
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Високе школе примењених струковних студија у Врању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана — представника Владе у Социјално-економском савету Републике Србије и његовог заменика
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за популациону политику
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана и разрешењу заменика чланова и именовању заменика члана српског дела Заједничке комисије за праћење спровођења и примену одредаба Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о утврђивању граничне процедуре за железнички гранични прелаз Прешево–Табановце
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националног ваздухопловног комитета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Установе студентско одмаралиште Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Установе студентско одмаралиште Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора „Института за повртарство” друштво с ограниченом одговорношћу, Смедеревска Паланка
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора „Института за повртарство” друштво с ограниченом одговорношћу, Смедеревска Паланка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Завода за трансфузију крви Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Апотеке Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Апотеке Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије у 2016. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о условима које треба да задовољи објекат за одговарајући смештај
 • ПРАВИЛНИК о мерилима за утврђивање реда првенства за доделу стамбене подршке
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења евиденције поступака исељења и пресељења
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима за производњу лекова, садржају обрасца дозволе за производњу лека и регистру издатих дозвола за производњу лекова
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на лекове
 • РЕШЕЊЕ o упису у Регистар политичких странака
 • КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Шид
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод”, Шид
ОГЛАСИ

Поделите: