Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 75 od 5.8.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o uslovima za proizvodnju lekova, sadržaju obrasca dozvole za proizvodnju leka i registru izdatih dozvola za proizvodnju lekova

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 75 od 5.8.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda oštećenim u poplavama u maju i junu 2017. godine
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj sekretara Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju pomoćnika direktora Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Republikom Poljskom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Republikom Poljskom
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Češkom Republikom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Češkom Republikom
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-slovenačke komisije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-slovenačke komisije
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport — SDPR”
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport — SDPR”
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za javno zdravlje Niš
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Više tehničke tehnološke škole u Vranju
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Visoke škole primenjenih strukovnih studija u Vranju
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana — predstavnika Vlade u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije i njegovog zamenika
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Saveta za populacionu politiku
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana i razrešenju zamenika članova i imenovanju zamenika člana srpskog dela Zajedničke komisije za praćenje sprovođenja i primenu odredaba Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o utvrđivanju granične procedure za železnički granični prelaz Preševo–Tabanovce
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, članova i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Ustanove studentsko odmaralište Beograd
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove studentsko odmaralište Beograd
 • REŠENJE o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o razrešenju direktora „Instituta za povrtarstvo” društvo s ograničenom odgovornošću, Smederevska Palanka
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora „Instituta za povrtarstvo” društvo s ograničenom odgovornošću, Smederevska Palanka
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za transfuziju krvi Niš
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti vršioca dužnosti direktora Apoteke Kosovska Mitrovica
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke Kosovska Mitrovica
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli viška prihoda nad rashodima ostvarenog u Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije u 2016. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Ministarstva
 • PRAVILNIK o uslovima koje treba da zadovolji objekat za odgovarajući smeštaj
 • PRAVILNIK o merilima za utvrđivanje reda prvenstva za dodelu stambene podrške
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja evidencije postupaka iseljenja i preseljenja
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o uslovima za proizvodnju lekova, sadržaju obrasca dozvole za proizvodnju leka i registru izdatih dozvola za proizvodnju lekova
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove
 • REŠENJE o upisu u Registar političkih stranaka
 • KOEFICIJENT za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Standard”, Šid
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod”, Šid
OGLASI

Podelite: