Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 75 od 23.10.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 75 od 23.10.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izboru predsednika sudova
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • ODLUKA o prestanku funkcije javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Lesoto, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pretoriji
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Lesoto, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pretoriji
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Državi Izrael
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Severnoj Makedoniji
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Državi Kuvajt
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Belorusiji
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Koridori Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd za 2019. godinu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
 • PRAVILNIK o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
 • PRAVILNIK o vrsti radova i načinu izvođenja radova na urgentnom održavanju javnog puta
 • PRAVILNIK o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija objekata maloprodaje boca sa tečnim naftnim gasom
 • REŠENJE o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-00756/2014-22
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-04115/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-03420/2010-03
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-175/2015
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2345/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2346/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2347/2019-01
 • ODLUKU o izboru sudije, broj 119-00-2348/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2349/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2350/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2351/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2352/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2353/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2354/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2355/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2356/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2357/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2358/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-00-2359/2019-01
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 45727/16 i 51 druga, Kostić i drugi protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 11362/17 i 9 drugih, Mihajlović i drugi protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 60162/16 i 27 drugih, Golić i drugi protiv Srbije
OGLASI

Podelite: