Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 74 od 23.7.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • ODLUKA o dopunama Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za pružanje usluge kvalifikovane elektronske dostave i sadržaju potvrde o prijemu i dostavi elektronske poruke
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izgledu i sadržini znaka zabrane prodaje i služenja alkoholnih pića deci ili maloletnicima i znaka štetnosti prekomerne upotrebe alkoholnih pića

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 74 od 23.7.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izboru Republičkog javnog tužioca
 • ODLUKA o izboru predsednika sudova
 • ODLUKA o izboru člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije
Vlada
 • UREDBA o izdavanju doplatne poštanske marke „NEDELJA CRVENOG KRSTA”
 • UREDBA o izmenama Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama
 • UREDBA o izmeni Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
 • UREDBA o izmenama Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova
 • ODLUKA o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma i određivanju i imenovanju Nacionalnog koordinatora za sprečavanje i borbu protiv terorizma
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Upravnog odbora Projekta unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa
 • ODLUKA o dopunama Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Raška i Supnje
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za železnice
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Kraljevo
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Kraljevo
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Akademije vaspitačko-medicinskih strukovnih studija
 • REŠENJE o imenovanju predsednika zamenika predsednika i članova Odbora za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju srpskog dela srpsko-crnogorske jedinstvene Mešovite komisije za graničnu kontrolu
 • REŠENJE o razrešenju ovlašćenog predstavnika u Skupštini akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
 • REŠENJE o imenovanju ovlašćenog predstavnika u Skupštini akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Lipljan
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Privremenog organa opštine Kačanik
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana i imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Srbica
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Privremenog organa opštine Kosovo Polje
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Privremenog organa opštine Štimlje
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova i imenovanju predsednika i člana Privremenog organa opštine Dečani
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana i imenovanju člana Privremenog organa opštine Podujevo
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa grada Priština
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Privremenog organa opštine Gora
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Privremenog organa opštine Vučitrn
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Privremenog organa opštine Istok
 • REŠENJE o razrešenju članova i imenovanju člana Privremenog organa opštine Peć
 • REŠENJE o razrešenju članova i imenovanju člana Privremenog organa opštine Đakovica
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Orahovac
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Zvečan
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Suva Reka
 • REŠENJE o razrešenju člana Privremenog organa opštine Leposavić
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije iz Beograda
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije iz Beograda
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6866/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6865/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6864/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6867/2021
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Ambasade Savezne Republike Somalije u Republici Srbiji sa sedištem u Beogradu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini troškova izdavanja kartice zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika aerodromskih usluga i usluga zemaljskog opsluživanja „Aerodromi Srbije” d.o.o. Niš – Ogranak Aerodrom Morava Kraljevo
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6980/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6981/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6982/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6983/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6984/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6985/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7024/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7029/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7034/2021
 • REŠENJE o razrešenju zamenika šefa Kabineta potpredsednika Vlade
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o carinskim obeležjima
 • PRAVILNIK o načinu obrazovanja i rada Komisije za žalbe Akreditacionog tela Srbije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva
 • PRAVILNIK o sadržini i formi dnevnika stručnog nadzora
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za pružanje usluge kvalifikovane elektronske dostave i sadržaju potvrde o prijemu i dostavi elektronske poruke
 • PRAVILNIK o izgledu i sadržini znaka zabrane prodaje i služenja alkoholnih pića deci ili maloletnicima i znaka štetnosti prekomerne upotrebe alkoholnih pića
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence
 • PRAVILNIK o uslovima i postupku dodeljivanja nacionalnih priznanja u oblasti odnosa matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
 • REŠENJE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-00991/2020-22
 • REŠENJE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-01055/2020-22
 • ISPRAVKA Odluke o obrazovanju Komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a i tuberkuloze
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-266/2018
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-1776/2018 i saglasno izdvojeno mišljenje sudije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0132/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0158/20-11
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Borolini exclusive d.o.o. Beograd-Stari Grad
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „HEDON LIFE” d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća”, Žabalj
OGLASI

Podelite: