Објављен „Службени гласник РС“ број 74 од 23.7.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о износима минималних акциза за дуванске прерађевине
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима за пружање услуге квалификоване електронске доставе и садржају потврде о пријему и достави електронске поруке
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини знака забране продаје и служења алкохолних пића деци или малолетницима и знака штетности прекомерне употребе алкохолних пића

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 74 од 23.7.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору Републичког јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о избору председника судова
 • ОДЛУКА о избору члана Савета Регулаторног тела за електронске медије
Влада
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА”
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о националним спортским признањима и новчаним наградама
 • УРЕДБА о измени Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
 • УРЕДБA о изменама Уредбе о Плану мреже здравствених установа
 • ОДЛУКА о износима минималних акциза за дуванске прерађевине
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Управног одбора Пројекта унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада
 • ОДЛУКА о промени границe катастарских општина Рашка и Супње
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Краљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Краљево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Академије васпитачко-медицинских струковних студија
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника заменика председника и чланова Одбора за обнову и развој Сремских Карловаца
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела српско-црногорске јединствене Мешовите комисије за граничну контролу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу овлашћеног представника у Скупштини акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
 • РЕШЕЊЕ о именовању овлашћеног представника у Скупштини акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Привременог органа општине Липљан
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Привременог органа општине Качаник
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана и именовању председника и чланова Привременог органа општине Србица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Привременог органа општине Косово Поље
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Привременог органа општине Штимље
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова и именовању председника и члана Привременог органа општине Дечани
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана и именовању члана Привременог органа општине Подујево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа града Приштина
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Привременог органа општине Гора
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Привременог органа општине Вучитрн
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Привременог органа општине Исток
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и именовању члана Привременог органа општине Пећ
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и именовању члана Привременог органа општине Ђаковица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Ораховац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Звечан
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Сува Река
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Привременог органа општине Лепосавић
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Научног института за ветеринарство Србије из Београда
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Научног института за ветеринарство Србије из Београда
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6866/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6865/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6864/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6867/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Амбасаде Савезне Републике Сомалије у Републици Србији са седиштем у Београду
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини трошкова издавања картице здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш – Огранак Аеродром Морава Краљево
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6980/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6981/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6982/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6983/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6984/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6985/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7024/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7029/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7034/2021
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика шефа Кабинета потпредседника Владе
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о царинским обележјима
 • ПРАВИЛНИК о начину образовања и рада Комисије за жалбе Акредитационог тела Србије
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
 • ПРАВИЛНИК о садржини и форми дневника стручног надзора
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима за пружање услуге квалификоване електронске доставе и садржају потврде о пријему и достави електронске поруке
 • ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини знака забране продаје и служења алкохолних пића деци или малолетницима и знака штетности прекомерне употребе алкохолних пића
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и o условима и начину издавања свечане форме лиценце
 • ПРАВИЛНИК о условима и поступку додељивања националних признања у области односа матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00991/2020-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-01055/2020-22
 • ИСПРАВКА Одлуке о образовању Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-266/2018
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-1776/2018 и сагласно издвојено мишљење судије
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0132/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0158/20-11
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд-Стари Град
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа”, Жабаљ
ОГЛАСИ

Поделите: