Објављен „Службени гласник РС“ број 74 од 2.9.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 74 од 2.9.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности шефу Кабинета потпредседника Владе
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности заменику шефа Кабинета потпредседника Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета потпредседника Владе
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о униформи, ознакама, наоружању, специјалним возилима и другој опреми у Служби за обезбеђење у Управи за извршење кривичних санкција
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о службеној легитимацији и службеној значки у Управи за извршење кривичних санкција
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 34683/08, Цупара против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о правилима понашања инвестиционог друштва приликом пружања услуга
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о форми, минималном садржају информација које треба укључити у проспект и основни проспект и оглашавању у вези са проспектом
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника генералног секретара — Сектор за жалбе и притужбе-заштита података у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара — Сектор за жалбе и притужбе-заштита података у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-614/2016-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-615/2016-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-616/2016-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-617/2016-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-618/2016-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-619/2016-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-620/2016-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-621/2016-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-622/2016-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-623/2016-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-624/2016-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-625/2016-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-626/2016-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-627/2016-1
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-630/2016-1
ОГЛАСИ

Поделите: