Објављен „Службени гласник РС“ број 72 од 28.9.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним за јул 2018. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 72 од 28.9.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Јужноафричкој Републици
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Француској
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Сталној делегацији Републике Србије при УНЕСКО у Паризу
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Француској
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Мађарској
Влада
 • УРЕДБА о престанку важења Уредбе о безбедносној заштити трговачких бродова и лука отворених за међународни саобраћај у државној заједници Србија и Црна Гора
 • ОДЛУКА о висини накнаде за рад председника и чланова Комисије за азил
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о техничким правилима за статутарну сертификацију поморских бродова
 • ПРАВИЛНИК о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
 • ПРАВИЛНИК о општинском савету родитеља
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за одобрење привременог боравка, изгледу захтева за одобрење привременог боравка, изгледу и начину уношења налепнице привременог боравка у страну путну исправу
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за одобрење сталног настањења, изгледу захтева за одобрење сталног настањења, изгледу и начину уношења налепнице сталног настањења у страну путну исправу
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину обављања појединачних полицијских послова
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија — Пореска управа
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају захтева и документације, као и начину добијања дозволе за стављање лека у промет
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним за јул 2018. године
ОГЛАСИ

Поделите: