Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 72 od 28.9.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim za jul 2018. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 72 od 28.9.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Južnoafričkoj Republici
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Francuskoj
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Stalnoj delegaciji Republike Srbije pri UNESKO u Parizu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Francuskoj
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Mađarskoj
Vlada
 • UREDBA o prestanku važenja Uredbe o bezbednosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni saobraćaj u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora
 • ODLUKA o visini naknade za rad predsednika i članova Komisije za azil
Ministarstva
 • PRAVILNIK o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju pomorskih brodova
 • PRAVILNIK o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
 • PRAVILNIK o opštinskom savetu roditelja
 • PRAVILNIK o bližim uslovima za odobrenje privremenog boravka, izgledu zahteva za odobrenje privremenog boravka, izgledu i načinu unošenja nalepnice privremenog boravka u stranu putnu ispravu
 • PRAVILNIK o bližim uslovima za odobrenje stalnog nastanjenja, izgledu zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja, izgledu i načinu unošenja nalepnice stalnog nastanjenja u stranu putnu ispravu
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu obavljanja pojedinačnih policijskih poslova
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija — Poreska uprava
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju zahteva i dokumentacije, kao i načinu dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim za jul 2018. godine
OGLASI

Podelite: