Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 72 od 24.8.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 72 od 24.8.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije — šefa Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Džibuti, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Adis Abebi
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Džibuti, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Adis Abebi
Vlada
 • UREDBA o sprovođenju javnog konkursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7425/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7676/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401–7678/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7618/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7623/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7654/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7659/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7644/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7650/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate 05 broj 661-7651/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7656/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7661/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7662/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7665/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate 05 broj 661-7663/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7664/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7666/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7668/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7647/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7610/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7605/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7617/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7619/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7624/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7622/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7621/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7615/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7613/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7611/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7609/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7607/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7606/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7604/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7602/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7639/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7626/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7627/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7631/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7633/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7636/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7641/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7628/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7629/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7632/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7634/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7637/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7648/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7625/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7608/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7614/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7612/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 Broj 661-7616/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7652/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7655/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 Broj 661-7649/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 Broj 661-7646/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 Broj 661-7642/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7638/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7635/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7630/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7645/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7643/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7640/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7657/2016-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7660/2016-1
 • REŠENJE o prestanku dužnosti šefu Kabineta prvog potpredsednika Vlade
 • REŠENJE o postavljenju šefa Kabineta prvog potpredsednika Vlade
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” za 2016. godinu
OGLASI

Podelite: