Објављен „Службени гласник РС“ број 72 од 24.8.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 72 од 24.8.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије — шефа Мисије Републике Србије при Европској унији у Бриселу
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Џибути, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Џибути, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
Влада
 • УРЕДБА о спровођењу јавног конкурса у Министарству унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7425/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7676/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–7678/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7618/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7623/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7654/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7659/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7644/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7650/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-7651/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7656/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7661/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7662/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7665/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-7663/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7664/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7666/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7668/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7647/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7610/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7605/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7617/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7619/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7624/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7622/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7621/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7615/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7613/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7611/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7609/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7607/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7606/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7604/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7602/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7639/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7626/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7627/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7631/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7633/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7636/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7641/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7628/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7629/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7632/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7634/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7637/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7648/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7625/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7608/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7614/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7612/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 Број 661-7616/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7652/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7655/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 Број 661-7649/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 Број 661-7646/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 Број 661-7642/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7638/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7635/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7630/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7645/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7643/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7640/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7657/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7660/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности шефу Кабинета првог потпредседника Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета првог потпредседника Владе
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2016. годину
ОГЛАСИ

Поделите: