Објављен „Службени гласник РС“ број 72 од 12.5.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2020. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 72 од 12.5.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
  • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
Други државни органи и државне организације
  • ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2020. године

Поделите: