Објављен „Службени гласник РС“ број 71 од 25.8.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јун 2023. године
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о критеријумима за доделу подстицаја послодавцима који запошљавају новонастањена лица у Републици Србији
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о условима за смањење царинских дажбина на увоз одређене робе

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 71 од 25.8.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о посебним критеријумима и поступку за пријем на рад и престанак рада у Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о критеријумима за доделу подстицаја послодавцима који запошљавају новонастањена лица у Републици Србији
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију Међународне конференције „Будућност биотехнологије”
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Координационе комисије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о условима за смањење царинских дажбина на увоз одређене робе
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о спровођењу поступка за избор стратешког партнера
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор образовања и васпитања
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система хидроелектране на Ибру
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене за мрежу електроенергетских водова на потесу ХЕ Ђердап 1, ТЕ „Дрмно”, производни рударски системи у Мајданпеку и Бору
 • ОДЛУКА о утврђивању куће Видановића у Црвеном Брегу за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању кафане „Бели медвед” у Земуну за споменик културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Републичког сеизмолошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког сеизмолошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Установе Студентски центар „Београд”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Установе Студентски центар „Београд”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимарˮ у Крушевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимарˮ у Крушевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Чачку
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Чачку
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије струковних студија Шумадија
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије струковних студија Шумадија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије струковних студија косовско метохијска
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије струковних студија косовско метохијска
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета заштите на раду Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Електронског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Економског факултета Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Економског факултета Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите југословенско-габонске комисије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог југословенско-анголског комитета за привредну и научно-техничку сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Националног савета за климатске промене
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена Финансијског плана Агенције за реституцију за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада за 2023. годину Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Парка природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Галовицаˮ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима за 2022. годину Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Зрењанин за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Друштва „Београдски сајам” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду за Јавно предузеће „Завод за уџбенике”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника услуга за посетиоце у заштићеном подручју Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Srbija”
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив „Србија”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бач, Република Србија и општине Рибник, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-7651/2023
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-7652/2023
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подацима о економичности потрошње горива и емисијама CО2 из нових путничких возила
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања
 • ОДЛУКA број 2023/01 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице o Правилнику о додатку за школовање за Стални секретаријат Транспортне заједнице
 • ОДЛУКА број 2023/02 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о Правилима о секундацији и локално ангажованим стручњацима
 • ОДЛУКA број 03/2023 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице донета путем писане процедуре на дан 14. април 2023. која мења и допуњује Одлуку број 2019/3
 • ОДЛУКА број 2023/04 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о обнављању мандата директора и заменика директора Сталног секретаријата Транспортне заједнице
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-828/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-854/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-865/2023-01
 • ОДЛУКУ о престанку судијске функције, број 119-00-871/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-875/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1091/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јун 2023. године
 • ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2023. године
 • ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији за период јул 2022 – јун 2023. године у односу на период јул 2021 – јун 2022. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, BH tobacco д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: